15.11.2011 г.

Агаве ( Столетник )

Agave Americana
Агаветата произхождат от Южна Америка и образуват розета от големи, удължени, месести и кожени листа, завършващи на върха с бодил. Цъфтят много рядко – на 40-60 години, откъдето идва и българското наименование – Столетник.

6.11.2011 г.

Виола ( Теменужка, Теменуга, Виолетка )


Viola
Виола е голям на видове род произхождащ от Европа, но в декоративното градинарство са застъпени няколко вида, които се отглеждат като двугодишни и по-рядко като едногодишни растения.

4.11.2011 г.

Миозотис (Незабравка)

Myosotis
В декоративното градинарство са застъпени в култура няколко вида и градински форми от този род. От тези, които се отглеждат като двугодишни, значение има обикновената незабравка, Myosotis silvatica Hoffm., която произхожда от Сибир и Европа, но най-вече нейната градинска форма Myosotis silvatica var. alpestris hort., известна под наименованието алпийска незабравка.